Aspekti u astrologiji

Aspekti u astrologiji

Aspekte čine kutni odnosi koje planete međusobno obrazuju unutar zodijakalnog kruga koji,  kako znamo  iznosi 360 stupnjeva.

Bez poznavanja i analize aspekata planeta,  ne možemo dobro protumačiti  natalnu kartu, odnosno osobni horoskop.

U tradicionalnoj astrologiji prepoznajemo pet osnovnih aspekata koje je u svojemu kapitalnom djelu Tetrabiblos  opisao još   Klaudije Ptolomej Aleksandrijski  u 2.st.n.e., te ih stoga neki astrolozi nazivaju „ptolomejskim aspektima“,  a oni i  danas čine glavnu sastavnicu svake astrološke analize.

To su, redom  prema snazi djelovanja u natalnoj karti:

  • Konjunkcija, aspekt nultog (0°)  kuta dviju planeta,
  • Opozicija, aspekt uzajamnog odnosa od 180° između dvije planete,
  • Trigon, kao aspekt uzajamnog odnosa dviju planeta od 120° međusobne udaljenosti,
  • Kvadrat, ili aspekt od 90° međusobne udaljenosti između dviju planeta,
  • Sekstil, kao aspekt uzajamnog odnosa od 60° udaljenosti dviju planeta.

Suvremena astrologija ovim „ptolomejskim aspektima“ pridružila je i:

  • Inkonjunkciju, kao aspekt uzajamnog odnosa od 150° udaljenosti između dviju  planeta.

Manje korišteni aspekti su paralel, polusekstil, nonagon, polukvadrat, septil, kvintil, bikvintil i seskvikvadrat, od kojih svaki ima svoje specifično značenje u tumačenju horoskopa.

Obrađujući pitanje aspekata,  često se pojavljuje pojam orbis (ili orbita).  Orbis je dozvoljeno odstupanje, izraženo u stupnjevima, od točnog, egzaktnog kuta svakoga od  gore spomenutih aspekata. Općenito se smatra da;  što je aspekt jačeg djelovanja, dopušteni orbis je veći i obratno. Koliko će dopustiti orbisa u tumačenju natalne karte, stvar je prakse i iskustva svakog astrologa, ali ne bi trebalo gubiti iz vida suvremena istraživanja koja svakome stupnju otklona daju sasvim određeno značenje u horoskopu pojedine osobe,  tako da ukupan dopušteni orbis ne bi smio prijeći 12° kod najjačih aspekata.

Daljnja odrednica u tumačenju  bila  bi,  razlikovanje ulaznog (aplikativnog), od odlaznog (separativnog) aspekta, odnosno,  potrebno je uočiti da li se dvije aspektirane  planete međusobno približavaju ili udaljavaju.  Kod aplikacije  govorimo o nastupajućim događajima čiju simboliku aspekt opisuje, dok kod separativnog aspekta, promatramo zaostale posljedice neke situacije. Također, jako je važno uočiti koja od dviju planeta prima, a koja predaje aspektno značenje. To određujemo prema  relativnoj brzini kretanja dvaju nebeskih tijela u uzajamnom aspektu.Comments are closed.