Konfiguracije aspekata u natalnoj karti

Konfiguracije aspekata u natalnoj karti

Nakon što smo se upoznali s osnovnim aspektima planeta   i njihovim osobinama koje,  zajedno s opisom položaja planeta u astrološkim znakovima i kućama,  generiraju horoskopsko  značenje, slijedeće čega ćemo se dotaći u našoj maloj školi astrologije jesu konfiguracije.

Konfiguracija  planeta je  zamišljeni geometrijski  lik koji se obrazuje spajanjem aspekata u jednu cjelinu i uvijek joj se, pri tumačenju natalnih karata,  posvećuje posebna pozornost.

Glavne konfiguracije koje ćemo,  svaku posebice,  kratko opisati su:

  • Veliki trigon koji trima trigonima (kut od 120⁰) spaja  jedan astrološki  element  u oblik istostraničnog trokuta.  Veliki trigon, dakle, time može biti vatreni, zemljani, zračni ili vodeni. Ova konfiguracija smatra se pravim poklonom s nebesa svakome tko je ima u svojemu horoskopu, jer omogućuje nesmetani tijek razmjene energija jednakog elementa u svim njegovim kvalitetama. Još ako povezuje planete koje se nalaze u znakovima svojega sjedišta ili egzaltacije, moć ove konfiguracije upravo je ogromna i osoba koja to  ima,  zacijelo će nečim značajnim obilježiti trag svojega postojanja u prostoru i vremenu.

  • Veliki križ je izuzetno moćna konfiguracija koja četvorim kvadratima (aspekt od 90⁰) i dvjema opozicijama (aspekt od 180⁰) povezuje četiri planete u znakovima različitih elemenata, ali iste kvalitete.  U natalnoj karti prepoznajemo je kao  geometrijski lik kvadrata. Postoje kardinalni, fiksni i promjenjivi veliki križevi. Obzirom da su njome povezana sva četiri elementa iste kvalitete, te da u njoj učestvuju čak četiri planete, ova se konfiguracija smatra najmoćnijom i najdominantnijom   u natalnoj astrologiji. No,  budući da  se gradi od, uvjetno rečeno, negativnih aspekata, osoba koja je ima u svojemu horoskopu uglavnom se suočava s naporima, ograničenjima i potrebom ulaganja velike energije u svemu s čime se u životu susreće. Ali s druge strane, ovom  konfiguracijom obilježeni su brojni ljudi koji se mogu podičiti uistinu velikim postignućima do kojih su došli ulaganjem ogromnih količina energije u ono čime su se bavili pri čemu ni rezultati tih napora nisu izostali.

  • T – kvadrat je mnogo češća konfiguracija koja povezuje tri planete u različitim elementima iste kvalitete dvama kvadratima i jednom opozicijom. Na natalnoj karti crta se kao pravokutni trokut. Poznajemo  kardinalni, fiksni i promjenjivi T – kvadrat. Za razliku od potpuno integriranog Velikog kvadrata,  u T – kvadratu se osjeća nedostatak ravnoteže onoga elementa koji ovom konfiguracijom nije obuhvaćen, pri čemu glavnu ulogu preuzima ona planeta u kojoj se sijeku oba aspekta od 90⁰ i koju stoga nazivamo žižnom, ili fokalnom planetom. U pravilu,  ova,  dosta česta konfiguracija,  stvara veće ili manje teškoće većini ljudi koji je nose u osobnom horoskopu,  jer bivaju izravno usmjereni trijalizmom planeta koji grade konfiguraciju iz čega se,  s dosta teškoća, čupaju pokušavajući integrirati ostatak horoskopa u harmoničnu cjelinu.

Ostale konfiguracije koje ćemo  nabrojati, a prepoznajemo ih u natalnim kartama su:

  • Zmaj (veliki trigon u kojega se integrira četvrta planeta na način da  gradi  dva sekstila (aspekt od 60⁰) i koja je povezana sa suprotnom planetom u jednu opoziciju). Smatra se izuzetno moćnom konfiguracijom, a relativna opasnost leži u tome da nadjača djelovanje ostalih planeta koje nisu njom obuhvaćene. Naročito je nepovoljno ako izvan ovakve konfiguracije ostanu Sunce, Mjesec, ili koja od disponirajućih  planeta.
  • Yod (konfiguracija koja spaja tri planete s  dvije inkonjukcije (aspekt od 150⁰) i jednim sekstilom),  obrazujući geometrijski lik jednakokračnog trokuta. U  natalnoj karti osobe, asocira na potrebu prilagođavanja nekome ili nečemu, pri čemu se ključ prilagodbe krije u specifičnom značenju planete u fokusu koja prima dvije inkonjukcije, a moraju se prilagoditi one planete koje su povezane sekstilom.
  • Veliki sekstil je konfiguracija koja povezuje šest planeta dvaju srodnih elemenata u pravilan šesterokut, oblikom sličan Davidovoj zvijezdi, jer u sebi sadrži čak dva velika trigona. Izuzetno rijetka konfiguracija  na koju profesionalni astrolozi ponekad čitavoga života ne naiđu u svojoj astrološkoj praksi. Osoba koja je ima u pravilu se odlikuje velikom svestranošću i izuzetnim sposobnostima, no koje ponekad ostaju neiskorištene, jer, kako smo to već naučili, motor pokretač akcije nisu trigoni i sekstili, nego kvadrati i opozicije.

  • Magični četverokut je također relativno rijetka konfiguracija koja,  s dva sekstila, dva trigona i dvije opozicije,  povezuje četiri planete srodnih elemenata i različitih kvaliteta u geometrijski lik pravokutnika. Poput Zmaja, sposobna je za izvanredna postignuća jer u sebi skladno kombinira harmoniju srodnosti elemenata i različitost pozitivnih i negativnih aspekata, ali također slično Zmaju u sebi krije opasnost zanemarivanja ostalih planeta u natalnoj karti, neobuhvaćenih ovom konfiguracijom.

Osim nabrojanih, konfiguracijama smatramo i :

  • Stelij (bilo koji skup tri i više planeta u konjukciji) koji predstavlja točku izuzetne energije u natalnoj karti, koja djeluje utoliko jače ako su sve planete koncentrirane u istome znaku i istoj kući.
  • Bumerang (konfiguracija Yoda, pri čemu žižna planeta ima svoju opoziciju koja djeluje na način da se  kanaliziranjem energije u opozitnu planetu izbjegava nužnost prilagodbe, što se osobi obično tijekom života  obije o glavu, te se stoga ova konfiguracija i zove tako; bumerang). Svi astrolozi ne slažu se oko egzaktnosti ove konfiguracije, ali autor ovoga teksta može,  iz svoje bogate prakse,  potvrditi njezino postojanje, način djelovanja i vjerodostojnost.


Comments are closed.

Powered by Netfirms
-->