Mars u aspektima s planetima

Mars u aspektima s planetima

Aspekti Marsa pokazuju kako osoba koristi energiju kojom raspolaže. Ukazuju na seksualni potencijal, odlučnost i spremnost na akciju. Analizom Marsovih aspekata saznajemo ima li osoba liderskih ambicija i potencijala, je li pokretač akcije ili sljedbenik,  je li spontan, hrabar, impulzivan. Aspekti ukazuju koristi li osoba energiju koja mu je darovana u pozitivne ili negativne svrhe, jer jedan te isti Mars stoji iza hrabrosti ratnika, kao i drskosti uličnog kriminalca. Mars je malefična planeta, te stoga njegovi aspekti, osobito s ostalim malefičnim planetima (donekle Merkur, Saturn, Uran, Neptun, Pluton),   nikada nisu ni laki ni jednostavni.

  • Mars i Jupiter

Odnos ovih dviju planeta u aspektima ukazuje na (ne)ravnotežu energije i poriva za stvaranjem i građenjem. Je li osoba voljna raditi na sebi,  gleda li na sebe strogo egoistično ili sa širih osnova? Voli li zabavu, flert i avanture? Kako se prepušta životnim radostima, kako kombinira mozak i akciju. Aspekti Marsa i Jupitera otkrivaju nam odgovore na neka od ovih pitanja.

U konjukciji ove planete ukazuju na  sretan spoj energije i ambicije koji stvara sreću i bogatstvo, koje se može u izazovnijim kartama pretvoriti u gramzljivost. Osoba se odlikuje samouvjerenošću i svojevrsnom liberalnom širinom i ne boji se donošenja odluka. Ove aspekte često imaju sportaši, profesionalni vojnici, hrabre osobe koje radi te svoje osobine vole  biti u centru pažnje.

U povoljnim aspektima svi dobri elementi konjukcija bivaju naglašeni, tako da ovdje srećemo rođene optimiste, lidere i liberale širokih vidika koji mnogo žele, ali isto tako mnogo i daju. Čest uspjeh gradi samouvjerenost ovih ljudi, koje život na ovaj ili onaj način vodi i na česta putovanja. Dobre aspekte Marsa i Jupitera često imaju pravnici, točnije osobe koje se bore za pravdu. Osoba je predodređena za pobjedu. Ako je profesionalni vojnik, onda pripada redu vrlo obrazovanih vojnika. Ovo nije aspekt klasičnog bogatstva, ali životni uvjeti ovih osoba u pravilu su vrlo ugodni.

U lošim aspektima osoba mrzi pravdu i rabi silu protiv  pravednosti. Što su mu namjere manje časne, osoba je veći gubitnik. U nekim slučajevima, kada horoskop osobe uzdižu dobro položene transcendentalne planete, tada ovaj aspekt djeluje na način da se osoba bori protiv malograđanskog morala u ime viših ideala, ali zbog toga nije manje neugodna. Ove osobe u pravilu su kampanjci, a česti porazi utječu na životnu gorčinu u njima. U pojedinim slučajevima osoba uporno nudi pomoć, čak i kad zna da ne može ili ne stiže pomoći, pa biva uvrijeđena odbijanjem. Česte su mu greške u radu radi prenaprezanja.

  • Mars i Saturn

Aspekti Marsa i Saturna pokazuju interakciju ukorijenjenog nasilja u psihi pojedinca i stupnja iskazivanja tog nasilja prema sebi  i drugima. Otkrivaju nam stupanj kontrole kojega pojedinac ima sam nad sobom, u horoskopu muškarca pokazuju koliko je taj muškarac spreman na svoju mušku ulogu, a u horoskopima žena otkrivaju kakvoga će muškarca ta žena sresti u životu.

U konjukciji vidimo sukob akcije i reakcije u samoj osobi koja radi toga jako teško kontrolira svoju energiju. U teškim konjukcijama prisutna je manija proganjanja, moguće je da je osoba sklona nezgodama raznih vrsta.  Ako  ukupna karta to podržava, osoba zahvaljujući trijeznom razmišljanju uspijeva uspostaviti kontrolu nad svojom energijom koju onda koristi u vrlo korisne svrhe, o čemu će više reći opis povoljnih aspekata.

Tako u povoljnim aspektima ovih planeta osoba biva uporna i izdržljiva, odlikuje je velika snaga. Ne kloni se sukoba sa jačina od sebe. U dobrim znakovima i kućama ovdje srećemo čvrste i uporne borce na strani pravde, policajce, ponekad suce, dok u drugim konotacijama kombinacija ovih planeta može dati dobre graditelje, automehaničare, ponekad, ako je dobro upleten i merkur, vrlo dobre arhitekte koji hrabro probijaju nove ideje i koncepcije, iako je osoba u temeljima ipak više tip sljedbenika, a manje kreatora. Jedna od boljih konotacija dobrih aspekata može biti i seksualna sposobnost do kasnih godina života.

Loši aspekti su među lošijima u astrologiji općenito. Kod osobe miješaju se razdoblja apatije sa agresivnošću, a osoba nema osjećaj trenutka. Najčešći pojavni oblici loših aspekata mogli bi se metaforički prikazati kao pas vezan lancem;  što se više batrga, to se lanac jače stišće oko njegovoga vrata potencirajući novo batrganje. Zato život s ovim ljudima zna biti veoma težak i neugodan. Osoba je u duboko u duši kukavica, pa ih zato lako prepoznajemo po težnji da se stalno brane, nikad oni nisu krivi, uvijek je netko ili nešto uzrokovao njegovo ponašanje. Razlozi loših aspekata najčešće leže u teškom karmičkom dugu kojega osoba unosi u život, a njihovo aktiviranje potaknuto je teškim okolnostima života i lošim  obiteljskim odnosima u najranijem djetinjstvu. Uvijek se u dubokoj pozadini ovih osoba u konačnici nađe neki otac, baka ili djed kojije za čitav život istraumatizirao osobu kojoj ponekad treba i čitav život da povrati poljuljanu ravnotežu, ukoliko je aspekt prije toga samu ne ubije.

  • Mars i Uran

Aspekti Marsa i Urana ukazuju na originalnost, stupanj strpljenja i inventivnosti,  te osjećaj nezavisnosti osobe. Hoće li osoba svoju nezavisnost pokazati integritetom ličnosti ili svadljivim buntovništvom i izljevima gnjeva? Hoće li svoju neobuzdanost gasiti seksualnim avanturama? Koliko je podložan uzbuđenju i kako ga kontrolira? Sve te elemente otkrivaju aspekti ovih dviju snažnih planeta.

U konjukciji vidimo osobu snažne volje koja sama sebi propisuje pravila. Osoba je netolerantna, teško kontrolira emocije, zna „puknuti“ , a odlikuje se i velikom hrabrošću. Ove osobe jako dobro reagiraju u kriznim situacijama, ali često pod cijenu vlastitog zdravlja.

U dobrim aspektima vidimo zdravu ljubav prema riziku i adrenalinu, pa se tu iznadprosječno sreću razni sportaši, uglavnom alternativnih sportova. Ovo je osoba trenutka koja zna da će se izvući iz svake nezgodne situacije. Klasično oživljenje  ovih aspekata utjelovljuje filmski lik Jamesa Bonda i njegove avanture koje vrve akcijom (Mars) u kombinaciji sa najmodernijom tehnologijom (Uran) u službi dobra (povoljni aspekti). Ponekad dobar aspekt Marsa i Urana pokazuje sklonost osobe prema seksualnim avanturama u kojima se uvijek sretno izvuče, a  u horoskopima žena pokazuju da bi njezin momak mogao biti razvedena osoba. U svakom slučaju,  osobi koja je počašćena ovim aspektom,  rijetko bi kada trebalo biti dosadno u vlastitoj koži.

U lošim aspektima osoba je nervozna, samovoljna i kontradiktorna, sposobna postići svaki cilj pod uvjetom da ga može jasno definirati,  što nije  uvijek slučaj. Nezgode i nasilje se lijepe za njega, bez obzira je li  on osobno u službi dobra ili zla, ali on svejedno  ide naprijed, kao da za njega ne postoje ograničenja  ni tabui, mada  većina rizika kojima se izlaže loše završavaju po njega. Život je prožet ljubavnim avanturama, rijetko da uspije održati brak. Snažne sile u njemu neprekidno ruše sređenost. U ponekim okolnostima, preuzima na sebe neodrživu količinu obveza i ružno reagira na kritike, osobito javne.

  • Mars i Neptun

Ovi aspekti ukazuju na sposobnost realizacije vizija i snova. Otkrivaju ima li osoba ideale i je li u stanju kontrolirati svoje fizičke želje i porive, uključujući i one seksualne. Može li mašta osobe imati neku produktivnu dimenziju i na koji način osoba  snove pretvara u javu. No, u principu ovo su neskladne energije, jer Neptun gasi Marsov žar, a kako će se sve to reflektirati na život pojedinca, otkriti će aspekti.

Tako u konjukcijama vidimo osobe koje moraju učiti kontrolirati vlastite osjećaje jer su premaštoviti i skloni rasplinjavanju, te misle kako za njih ne vrijede univerzalna pravila i regule ponašanja. Osoba je sklona živi žar u sebi kontrolirati alkoholom ili narkoticima. U određenim okolnostima ovdje srećemo borce za bolji svijet koji često padaju kao žrtve manipulacije lukavih mozgova u sjeni.

U povoljnim aspektima osoba na najjednostavniji način može konzumirati energiju ovih planeta kao moreplovac, ronilac ili špijun. Osoba je lukava i talentirana da nasluti odakle joj prijeti opasnost. Ponekad je moguće da ovi aspekti krije borca za religijska uvjerenja, ili osobu koja uvijek uspije naći nešto dobrog u drugim ljudima.  Osoba može podnijeti mnogo alkohola, bez teškoća prima anesteziju, a iznadprosječno je i sama anesteziolog. Osoba ima dara za realizaciju mnogih umjetničkih nadahnuća.

Loši aspekti prije svega donose konflikte na polju konzumacije alkohola, droga, čiji je uzrok u srušenim idealima i neostvarenim snovima. Osoba je pomalo i prenaivna, ne ispituje sve okolnosti ili motive drugih prema njoj, pa radi toga veoma često ulazi u skandale, teškoće i različite vrste nezgodnih situacija koje nemaju baš uvijek sretan ishod. Anestezija se ovim osobama ne preporučuje. Ponekad se može desiti da bude žrtva pogrešno postavljenih dijagnoza i zabune (Neptun)  pri davanju lijeka injekcijom (Mars). Ovim osobama realna opasnost prijeti i od utapanja, odnosno svih vrsta vodenih aktivnosti, a u ratu uglavnom izvuku deblji kraj. U  ženskim horoskopima aspekt ukazuje na momka koji je sklon varanju i laganju.

  • Mars i Pluton

Ovo je spoj niže i više oktave istog energetskog potencijala. Dok energiju Marsa još možemo nekako kontrolirati, Pluton je kao astralno tijelo posve izvan moći naše svjesne kontrole i predstavlja neukrotivu snagu i energiju. U aspektima, on dio svije snage prenosi Marsu koji tada također postaje tijelo kojega je gotovo  nemoguće kontrolirati. Na praktičnoj razini aspekti djeluju na poriv osobe da promijeni situaciju, da uklanja prepreke, često  bez imalo milosti.

U konjukciji osoba teško uspostavlja kontrolu svojih emocija, vrijedan je, uporan i vrlo lako nadoknađuje izgubljenu snagu. Ponekad postane opsjednut postavljenim ciljem poput fanatika. U lošim horoskopima i izazovnim znakovima i kućama, ovdje se kriju brutalni sadisti.

U povoljnim aspektima osoba pozitivno koristi svoje resurse na popravljanju društva, pa se radi toga ovdje uglavnom regrutiraju sposobni i inspirativni vođe sa vizijom. U situacijama životnih pogibelji, ova osoba je smirena i pravilno reagira. Naprosto kao da joj je dana moć u ruke da zavlada nad smrću. Osoba se prepoznaje i po izuzetno jakom seksualnom potencijalu.

U lošim aspektima osoba zna  biti vrlo  destruktivna, ili nasilna u gubitničkim situacijama. Osoba kao da traži bilo kakav sklad kojega bi mogla razoriti. U seksu je jako gruba, sklona nasilju i sadizmu. U situacijama opće katastrofe, poput ratova, potresa, poplava i slično, osoba čiji ostatak horoskopa to podržava, može  iskazati  najgore oblike ljudskog ponašanja, hladnokrvno koristeći tu situaciju za osobni probitak i zadovoljavanje najnižih strasti. Na određeni način, seks je poput ispušnog ventila za ovakve osobe, ali  postoji  opasnost po partnera. U situacijama kada je stavljen u ulogu rukovodioca ili nadređenog, podređene toliko tlači da izaziva otvoreni otpor i suprotstavljanje.Comments are closed.