Opis aspekata u astrologiji

Opis aspekata u astrologiji

Opis glavnih aspekata:

  • Konjukcija: (aspekt 0°, preporučeni orbis 8-10°)

Nije nužno ni pozitivan, ni negativan aspekt. Konjukcija  ističe značenje znaka i kuće u kojoj se zatekla. Koncentracija kozmičke energije u točki konjukcije naglašava početak neke nove aktivnosti dotičnog polja  ili znaka.

  • Opozicija: (aspekt 180°, dopušteni orbis do 8°)

Spada u nepovoljne aspekte. Aspekt naglašava dvije suprotnosti, dva pola, sukob dvaju suprotstavljenih načela, crno-bijelog, jina – jang. Svijest o postojanju suprotnosti potječe na akciju,  traži aktivnu suradnju, naglašava ravnotežu dviju sila i zato je dobro imati dovoljan broj opozicija u natalnoj karti.

  • Trigon: (aspekt 120°, dopušteni orbis 6 – 8°)

Povoljan aspekt neometanog toka energije. Trigon uvijek povezuje kvalitete iste vrste u jedno jedinstvo, potičući ugodno i blagotvorno djelovanje kozmičkih energija. No previše trigona u nečijoj karti  vodi osobu u indolenciju  i tromost, pa se takav pojedinac teško suočava sa izazovima života. Ipak, mnogo dobrih trigona (uz optimum drugih aspekata) smatra se čistim darom s neba toj osobi.

  • Kvadrat: (aspekt 90°, dopušteni orbis 6 – 8°)

Ovaj aspekt uvijek ukazuje na napetost i konflikt dviju sasvim različitih energija (voda – vatra;  zemlja – zrak). Smatra se teškim aspektom. Potiče na izazov, rađa otpor i neslaganje. Ukazuje na razriješenje neke situacije, lomljenje neke situacije „preko koljena“. Prevladavanjem  ovog aspekta,  osoba uči vještinu kompromisa.

  • Sekstil: (aspekt 60°, dopušteni orbis 4 – 6°)

Harmoničan aspekt suradnje dviju srodnih energija (voda – zemlja; zrak – vatra). Potiče razvoj talenata i potencijala osobe. Smatra se aspektom intelekta i sposobnosti širokog sagledavanja.

  • Inkonjukcija: (aspekt 150°, dopušteni orbis 3 – 4°)

Ovo je aspekt prilagodbe jer povezuje dvije međusobno neutralne energije (zemlja – vatra; zrak – voda). Od osobe traži sposobnost perspektivnog gledišta i spremnost na reorganizaciju vlastitih kapaciteta.Comments are closed.

Powered by Netfirms
-->